HRsolar - Renovatie - Utiliteitsbouw

Bloeiende amaryllissen met duurzame energie

Bij Marrewijk Amaryllis In De Lier zijn zonnecollectoren geplaatst. Het bedrijf beschikt over ruim 1 hectare aan kassen. Een project op Westlandse bodem waar we trots op zijn. 

Verwarmen met
zonnecollectoren

We hebben 1567m² zonnecollectoren geplaatst. Water wordt met deze zonnecollectoren verwarmd door de zon. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas gedurende de nacht en het regenereren van de bodembron.