HRsolar - Renovatie - Woningcorporatie

Voor 50 woningen een
zonneboiler

Woningcorporatie Ressort Wonen in Rozenburg heeft 130 woningen voorzien van pv-panelen en zonnecollectoren. Bij 50 woningen zijn er 2 zonnepanelen opgeofferd voor 2 zonnecollectoren. 

Ressort Wonen zet vol in op
duurzaamheid

De daken van de woningen zijn omgebouwd tot energiedaken met zonnecollectoren. Er zijn daarbij 2 zonnepanelen vervangen voor 2 Nero collectoren. Er is voor de Nero collector gekozen vanwege de gelijke afmetingen als zonnepanelen. Het relatief klein dak wordt hiermee esthetisch en efficiënt ingezet als energiedak voor stroom en warmte. 

De twee zonnepanelen zijn met extra nieuwe panelen geplaatst op vrije daken waar ook weer zonnecollectoren bij zijn geplaatst.